Sprawa
2015/179415
Treść
  • Seminarium upowszechniające wyniki badań w projekcie pt. “Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce”
    15 października 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej organizuje regionalne seminaria upowszechniające wyniki badań w projekcie pt. “Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce”. Jest to seminarium dotyczące rezultatów projektu badawczego związanego z formalną i nieformalną opieką w Polsce. W trakcie spotkania zaplanowano również dyskusję na temat sukcesów i niepowodzeń funkcjonowania lokalnego systemu opieki oraz stojących przed nim wyzwań w perspektywie do 2020 roku. Seminarium odbędzie się 29.10.2015 (czwartek) w Bieruniu w Sali konferencyjnej Hotel Adria, ul. Wawelska 4. Ramowy program i szczegóły na temat spotkania poniżej