Sprawa
2015-104288
Treść
  • Trwają konsultacje projektów uchwał
    4 listopada 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Przypominamy, że do 6 listopada br. można zgłaszać uwagi do projektów następujących uchwał: 1. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020, 2. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, 3. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Projekty ww. uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod linkiem:

Dokumenty do pobrania