Sprawa
2016/56808
Treść
  • Zaproszenia nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie "...w kręgu tańca...2016"
    31 marca 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie, uprzejmie zaprasza nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie „…w kręgu tańca…2016”. Szczegółowe informacje, jak i niezbędne dla zgłaszania formularze wraz z obowiązującym regulaminem, zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce www.artbale.pl/niepelnosprawni/wkregu-tanca2016 .W pierwszym etapie rekrutacji należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia dla szkoły, którą należy przesyłać do ARTBALE Stowarzyszenie, Legionowo ul. Sowińskiego 3, najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2016 roku. Dodatkowe informacje dotyczące projektu można otrzymać kontaktując się ze Stowarzyszeniem pod nr telefonu 608 403 473, e-mail: balet@balet.com.pl.