Sprawa
2018-62073
Treść
  • Dotyczy spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
    5 czerwca 2018

    Według obecnego stanu prawnego, w myśl art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”, czyli w lokalach gastronomicznych, „ogródkach sezonowych” czy „miejscach do tego wyznaczonych”, dla których przedsiębiorcy posiadają stosowne zezwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i spełniających wymogi ustawowe.

    W nawiązaniu do powyższego zachęcamy do zapoznania się z treścią dołączonego pisma.

Więcej ...