Sprawa
2018-131518
Treść
 • Raport z oceny jakości współpracy - konsultacje
  30 listopada 2018

  Szanowni Państwo,

   

  Zakończyliśmy działania związane z badaniem jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

   

  Jego głównym celem była pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby ta współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

   

  Całość badania podzielona była na dwa etapy:

  1. Badanie ankietowe,
  2. Spotkania bezpośrednie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach grup roboczych.

   

  Efektem końcowym jest Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu opracowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

   

  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem oraz o przesłanie ewentualnych uwag w terminie do 6 grudnia br. na adres ngo@um.rybnik.pl

Więcej ...