Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Podleśny Krystian
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI Referat Ochrony Informacji Niejawnych
(Z-II) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
263
Nr tel.
32 43 92 263
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7263
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00