Nr
454/2010
Dotyczy
trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku
Data podpisania
2010-08-24
Data wejścia w życie
2010-08-24
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmieniające zarządzenia
  • 72/2011 z dnia 25 lutego 2011
    zmiany zarządzenia nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010 r. w sprawie trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń….
  • 616/2011 z dnia 28 grudnia 2011
    zmiany zarządzenia nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010 r. w sprawie trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych…..
  • 620/2019 z dnia 24 października 2019
    upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku.
Publikacja: 7 kwietnia 2011 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)