Nr
620/2019
Dotyczy
upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku.
Data podpisania
2019-10-24
Data wejścia w życie
2019-10-24
Przygotował
ZGM
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 454/2010 z dnia 24 sierpnia 2010
    trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku
Publikacja: 28 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)