Nr
169/2011
Dotyczy
ustalenia składu i zasad powoływania członków Rybnickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Data podpisania
2011-04-14
Data wejścia w życie
2011-04-14
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Zmieniające zarządzenia
 • 531/2011 z dnia 9 listopada 2011
  zmiany zarządzenia nr 169/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rybnickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 • 58/2014 z dnia 5 lutego 2014
  zmiany Zarządzenia Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rybnickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania...
 • 274/2014 z dnia 6 czerwca 2014
  zmiany Zarządzenia Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rybnickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania (zm.: Zarządzenie Nr 531/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 listopada 2011 roku, Zarządzenie Nr 58/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 lutego 2014 roku)
 • 188/2015 z dnia 7 kwietnia 2015
  ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu
Publikacja: 15 kwietnia 2011 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)