Nr
188/2015
Dotyczy
ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu
Data podpisania
2015-04-07
Data wejścia w życie
2015-04-07
Przygotował
OP
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 78 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 620/2016 z dnia 30 września 2016
    zmiany Regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu Rybnickiej Rady Sportu
  • 340/2019 z dnia 28 maja 2019
    zmiany zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu
Publikacja: 9 kwietnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)