Nr
620/2016
Dotyczy
zmiany Regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu Rybnickiej Rady Sportu
Data podpisania
2016-09-30
Data wejścia w życie
2016-09-30
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 października 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)