Nr
340/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu
Data podpisania
2019-05-28
Data wejścia w życie
2019-05-28
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 46 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)