Nr
553/2011
Dotyczy
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe
Data podpisania
2011-11-23
Data wejścia w życie
2011-11-23
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 28 listopada 2011 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)