Nr
472/2018
Dotyczy
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe
Data podpisania
2018-06-28
Data wejścia w życie
2018-07-01
Przygotował
ZGM
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
 • 581/2018 z dnia 31 lipca 2018
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 618/2018 z dnia 28 sierpnia 2018
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 503/2019 z dnia 21 sierpnia 2019
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 588/2019 z dnia 8 października 2019
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 65/2020 z dnia 4 lutego 2020
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 338/2020 z dnia 16 lipca 2020
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 405/2020 z dnia 31 lipca 2020
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 48/2021 z dnia 29 stycznia 2021
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 176/2021 z dnia 31 marca 2021
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 320/2021 z dnia 27 maja 2021
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 535/2021 z dnia 27 sierpnia 2021
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 62/2022 z dnia 7 lutego 2022
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 221/2022 z dnia 1 kwietnia 2022
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 252/2022 z dnia 19 kwietnia 2022
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
 • 565/2022 z dnia 22 lipca 2022
  zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)