Nr
472/2018
Dotyczy
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe
Data podpisania
2018-06-28
Data wejścia w życie
2018-07-01
Przygotował
ZGM
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 581/2018 z dnia 31 lipca 2018
    zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
  • 618/2018 z dnia 28 sierpnia 2018
    zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)