Nr
338/2020
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2020-07-16
Data wejścia w życie
2020-08-01
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 16 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)