Nr
535/2021
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2021-08-27
Data wejścia w życie
2021-09-01
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 31 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)