Nr
405/2020
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2020-07-31
Data wejścia w życie
2020-08-01
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 sierpnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)