Nr
252/2022
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2022-04-19
Data wejścia w życie
2022-05-01
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 20 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)