Nr
503/2019
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2019-08-21
Data wejścia w życie
2019-09-01
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)