Nr
176/2021
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2021-03-31
Data wejścia w życie
2021-04-01
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 6 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)