Nr
581/2018
Dotyczy
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Data podpisania
2018-07-31
Data wejścia w życie
2018-08-01
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [docx - 15 KB]
Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)