Nr
301/2012
Dotyczy
przyjęcia sprawozdania z wyników samooceny CAF
Data podpisania
2012-06-15
Data wejścia w życie
2012-06-15
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Publikacja: 25 czerwca 2012 r. Skaba Katarzyna (Referent Or)