Nr
586/2012
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku
Data podpisania
2012-10-25
Data wejścia w życie
2012-10-25
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 29 października 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)