Nr
215/2020
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku
Data podpisania
2020-04-21
Data wejścia w życie
2020-04-21
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Regulamin MDPS w Rybniku [pdf - 2 MB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 kwietnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)