Nr
724/2012
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2012-12-31
Data wejścia w życie
2012-12-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 24/2010 z dnia 15 stycznia 2010
    zmiany Zarządzenia nr 175/2002 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.12.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 4 stycznia 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)