Nr
107/2015
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2015-02-26
Data wejścia w życie
2015-03-02
Przygotował
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 2 marca 2015 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)