Nr
365/2015
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2015-06-30
Data wejścia w życie
2015-07-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 1 lipca 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)