Nr
327/2013
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Data podpisania
2013-06-21
Data wejścia w życie
2013-06-21
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 25 czerwca 2013 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)