Nr
685/2020
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Data podpisania
2020-12-22
Data wejścia w życie
2020-12-22
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)