Nr
484/2013
Dotyczy
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne
Data podpisania
2013-08-26
Data wejścia w życie
2013-09-01
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 29 sierpnia 2013 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)