Nr
92/2018
Dotyczy
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne
Data podpisania
2018-01-30
Data wejścia w życie
2018-02-01
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 1 lutego 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)