Nr
209/2019
Dotyczy
zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2019-03-26
Data wejścia w życie
2019-04-01
Przygotował
ZGM
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 1 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)