Nr
70/2019
Dotyczy
zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2019-01-24
Data wejścia w życie
2019-02-01
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)