Nr
392/2018
Dotyczy
zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2018-05-29
Data wejścia w życie
2018-06-01
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 5 czerwca 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)