Nr
195/2014
Dotyczy
wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika
Data podpisania
2014-04-17
Data wejścia w życie
2014-04-17
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 22 kwietnia 2014 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)