Nr
696/2020
Dotyczy
wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-29
Data wejścia w życie
2020-12-29
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)