Nr
228/2014
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2014-05-07
Data wejścia w życie
2014-05-07
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 14 maja 2014 r. Izabela Mendrys (Inspektor Or)
Aktualizacja: 15 maja 2014 r. Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)