Nr
324/2015
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2015-06-10
Data wejścia w życie
2015-07-01
Przygotował
Ad
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 12 czerwca 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)