Nr
366/2022
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta
Data podpisania
2022-06-01
Data wejścia w życie
2022-06-06
Przygotował
Ad
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)