Nr
547/2014
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2014-10-27
Data wejścia w życie
2014-10-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 653/2015 z dnia 18 listopada 2015
    zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 547/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2014 r.
  • 713/2016 z dnia 22 listopada 2016
    zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 547/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2014 r.
  • 652/2018 z dnia 11 września 2018
    wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 27 października 2014 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)