Nr
207/2015
Dotyczy
organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2015-04-21
Data wejścia w życie
2015-09-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 396/2019 z dnia 1 lipca 2019
    uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 207/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 27 kwietnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)