Nr
396/2019
Dotyczy
uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 207/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2019-07-01
Data wejścia w życie
2019-07-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 18 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)