Nr
364/2015
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2015-06-30
Data wejścia w życie
2015-07-01
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 1 lipca 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)