Nr
704/2016
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2016-11-21
Data wejścia w życie
2016-11-21
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 21 listopada 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)