Nr
694/2020
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2020-12-29
Data wejścia w życie
2021-01-04
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)