Nr
694/2020
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2020-12-29
Data wejścia w życie
2021-01-04
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 389/2022 z dnia 6 czerwca 2022
    zmiany Zarządzenia nr 694/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Publikacja: 29 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)