Nr
367/2018
Dotyczy
zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2018-05-17
Data wejścia w życie
2018-05-17
Przygotował
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 17 maja 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)