Nr
206/2020
Dotyczy
zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2020-04-15
Data wejścia w życie
2020-04-15
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 72 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)