Nr
521/2020
Dotyczy
wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Data podpisania
2020-10-19
Data wejścia w życie
2020-10-19
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 80 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)