Nr
505/2015
Dotyczy
powołania zespołu zadaniowego ds. stworzenia koncepcji zagospodarowania nieruchomości gminnych, które nie zostały przekazane w posiadanie gminnym jednostkom organizacyjnym
Data podpisania
2015-08-27
Data wejścia w życie
2015-08-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 28 sierpnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)