Nr
289/2021
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Data podpisania
2021-05-18
Data wejścia w życie
2021-05-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 54 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 505/2015 z dnia 27 sierpnia 2015
    powołania zespołu zadaniowego ds. stworzenia koncepcji zagospodarowania nieruchomości gminnych, które nie zostały przekazane w posiadanie gminnym jednostkom organizacyjnym
Publikacja: 26 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)